StudZr okladka LXI druk

„Studia Źródłoznawcze. Commentationes” są wydawnictwem ciągłym Instytutu Historii PAN, poświęconym naukom pomocniczym historii i źródłoznawstwu, czyli klasyfikacji źródeł historycznych, metodom badań i krytyki właściwym dla poszczególnych rodzajów źródeł oraz edytorstwu źródeł historycznych w zakresie czasowym od starożytności do XIX wieku. Na jego łamach publikuje się studia i artykuły, materiały, edycje krytyczne niewielkich źródeł historycznych, recenzje i zapiski krytyczne z bieżących publikacji mieszczących się w profilu wydawnictwa, a także kronikę naukową.

(ISSN 0081-7147)

Studia Źródłoznawcze są czasopismem recenzowanym. Listę recenzentów podajemy w zakładce "Dla autorów". „Studia Źródłoznawcze” znajdują się na liście periodyków European Science Foundation Plus (ERIH Plus) oraz w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 1.12.2021 r.: 100 pkt.; 2019–2021 r.: 70 pkt.; do 2018 r.: 10 pkt.). Pierwotną wersją publikacji jest tom elektroniczny. Czasopismo jest indeksowane w bazie danych BazHum, gromadzącej informacje o zawartości polskich czasopism naukowych z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych. Stosuje zabezpieczenie przed zjawiskiem „ghostwriting” oraz „guest authorship”.
Czasopismo wydawane jest na zasadzie open access na licencji CC BY-ND.