Ułatwienia dostępu

Skip to main content

O nas

„Studia Źródłoznawcze” są wydawane przez Instytut Historii PAN od 1957 r. Wydawnictwo to zostało założone przez środowisko mediewistów poznańskich i warszawskich i przez szereg lat było redagowane w Poznaniu oraz Warszawie. W skład pierwszego komitetu redakcyjnego weszli Aleksander Gieysztor, Gerard Labuda i Brygida Kürbis jako sekretarz, która od t. 2 (1958) stała się członkiem komitetu. Przez wiele lat – od t. 2 (1958) do t. 31 (1987) – sekretarzem komitetu redakcyjnego był Ryszard Walczak (zm. 1989). Podwójny tom 32–33 za 1990 r. został jeszcze przez niego zredagowany, a funkcję zastępcy sekretarza pełniła Danuta Zydorek. Później sekretarzem komitetu redakcyjnego był Tomasz Jasiński, z Danutą Zydorek jako zastępcą sekretarza (t. 34 za 1993 r.). Podczas prac nad t. 35 (1994) oraz t. 36 (1997) funkcję sekretarza pełniła Danuta Zydorek.

W 1969 r. (od t. 14) do komitetu redakcyjnego dołączył Ireneusz Ihnatowicz. Tomy 19 i 20 za lata 1974 i 1976 przygotowane zostały przez komitet poszerzony o Emanuela Rostworowskiego. W 1976 r. (od t. 21) do komitetu dołączył również Ryszard Kiersnowski (do t. 32 z 1990 r.), a w 1990 r. – Maria Koczerska, Stefan K. Kuczyński i Józef Szymański.

Od 2000 r. (t. 37) „Studia Źródłoznawcze” ukazują się w Warszawie. Komitet redakcyjny stworzyli wówczas: Zbigniew Dalewski, Maria Koczerska (redaktor), Stefan K. Kuczyński (redaktor) i Marek Słoń (sekretarz t. 37–46 za lata 2000–2009). W 2001 r. (t. 39) skład komitetu poszerzono o Marię Starnawską, a w 2009 r. (t. 47) o Piotra Węcowskiego. W latach 2009 i 2011–2012 (t. 47, 49–50) funkcję sekretarza pełniła Anna Salina. W 2011 r. (t. 49) do komitetu redakcyjnego dołączył Andrzej Rachuba (redaktor), w 2012 r. (t. 50) Marek D. Kowalski, a w 2016 r. (t. 54) Marcin Hlebionek. W 2016 r. (t. 54) sekretarzem był Jacek Adamczyk. W latach 2010 (t. 48), 2013–2015 i 2017–2019 (t. 51–53, 55–57) funkcję tę pełniła Marta Piber-Zbieranowska, która od 2020 r. (t. 58) jest członkiem komitetu redakcyjnego. W latach 2013–2022 (t. 51–60) asystentem redakcji był Rafał Rutkowski. Od t. 58 za 2020 r. funkcję drugiego redaktora naczelnego (w miejsce Marii Koczerskiej) pełni Piotr Węcowski, a sekretarzem komitetu redakcyjnego jest Hanna Rajfura. W 2021 r. (t. 59) do komitetu redakcyjnego dołączyła Joanna Szady, a w 2024 r. (t. 62) – Adrian Jusupović.

Obecnie funkcję redaktora naczelnego pełnią wspólnie prof. dr hab. Andrzej Rachuba (IH PAN) oraz dr hab. prof. UW Piotr Węcowski (WH UW).

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności