Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Komitet naukowy

 • dr Anna Adamska (Uniwersytet w Utrechcie)
 • prof. Dániel Bagi (Uniwersytet Loránda Eötvösa w Budapeszcie)
 • dr Andrzej Biernat
 • prof. Marie Bláhová (Uniwersytet Karola w Pradze)
 • prof. Hans-Jürgen Bömelburg (Justus-Liebig-Universität w Gießen)
 • dr hab. prof. US Agnieszka Gut (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. IH PAN Aliaksandr Hrusha (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)
 • prof. Tomasz Jasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. Tomasz Jurek (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)
 • prof. Maria Koczerska
 • dr hab. prof. UWr Wojciech Mrozowicz (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. Rimvydas Petrauskas (Wilno)
 • dr hab. prof. UJ Zenon Piech
 • dr hab. prof. IH PAN Bogumił Szady (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)
 • prof. Sobiesław Szybkowski (Uniwersytet Gdański)
 • prof. Alicja Szymczak
 • prof. Janusz Tandecki
 • prof. Zofia Zielińska

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności