Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zakres tematyczny

Czasopismo poświęcone jest naukom pomocniczym historii, źródłoznawstwu i metodologii historii. Na łamach „Studiów Źródłoznawczych” publikowane są prace dotyczące czasów od średniowiecza do XIX w., przede wszystkim historii polskiej, ale także dziejów krajów sąsiednich i Europy Środkowo-Wschodniej.

Dyscypliny naukowe reprezentowane w czasopiśmie: historia, literaturoznawstwo.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności