Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Dla recenzentów

Zachęcamy osoby zainteresowane publikacją w „Studiach Źródłoznawczych”, a także recenzentów, do zapoznania się z obowiązującymi zasadami oraz do pobrania potrzebnych plików.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności