Ułatwienia dostępu

Skip to main content

TOM LXI, 2023

Rozprawy/Studies

Materiały/Materials

Dyskusje/Discussions

Artykuły recenzyjne i recenzje/Review Articles and Reviews

Danuta Smołucha, Humanistyka cyfrowa w badaniach kulturowych. Analiza zjawiska na wybranych przykładach, Kraków 2021 (Adam Zapała)  182

Rita Copeland, Emotion and the History of Rhetoric in the Middle Ages, Oxford 2021 (Kalina Słaboszowska)  185

The Roles of Medieval Chanceries. Negotiating Rules of Political Communication, red. Christina Antenhofer, Mark Mersiowsky, Turnhout 2021 (Tomasz Walczak) 187

Editionswissenschaftliches Kolloquium 2019. Urkundenbücher, Chroniken, Amtsbücher. Alte und neue Editionsmethoden, red. Helmut Flachenecker, Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki, Toruń 2019 (Agnieszka Gut) 190

Wojciech Jasiński, Legenda Krystiana – autentyk czy mistyfikacja? Żywot i męczeństwo św. Wacława i Ludmiły w świetle analizy historycznej i filologicznej. Studium źródłoznawcze, Poznań 2020 (Joanna Nastalska-Wiśnicka) 193
 
Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum. Cosmas of Prague, The Chronicle of the Czechs, wyd. János M. Bak, Pavlína Rychterová, tłum. Petra Mutlová, Martyn Rady, współpr. Libor Švanda, wstęp i przyp. Jan Hasil, współpr. Irene van Rensvoude, Budapest–New York 2020 (Wojciech Jasiński) 195

Reginald of Durham, The Life and Miracles of Saint Godric, Hermit of Finchale, wyd. Margaret Coombe, Oxford 2022 (Karol Banach) 196

Paulina Pludra-Żuk, „Aurora” Piotra Rigi. Średniowieczna transmisja i funkcje tekstu na przykładzie rękopisów polskich, pruskich i śląskich, Warszawa 2021 (ks. Michał Sołomieniuk) 198

Jacobus de Voragine, Legenda aurea. Goldene Legende, lateinisch – deutsch, Einleitung, Edition, Übersetzung und Kommentar von Bruno W. Häuptli, durchgesehene Ausgabe der Originalausgabe von 2014, t. 1–3, Freiburg–Basel–Wien 2022 (Marek Winiarczyk) 200

Sara Bischetti, La tradizione manoscritta dell’„ars dictaminis” nell’Italia medievale. „Mise en page” e „mise en texte”, Berlin–Boston 2022 (Anna Horeczy) 203

Katalog dokumentów pergaminowych i papierowych ze zbiorów Zakładu Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, oprac. Andrzej Marzec, Jakub Rogulski, Marcin Starzyński, red. Marcin Starzyński, Kraków 2022 (Sobiesław Szybkowski) 207

Mindaugas Klovas, „Ad perpetuam rei memoriam”. Privatūs dokumentai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje, Vilnius 2021 (Krzysztof Pietkiewicz) 209

Borys Paszkiewicz, „Silesiorum moneta”, czyli mennictwo śląskie w późnym średniowieczu (1419–1526) z katalogiem monet śląskich, kłodzkich i łużyckich z lat 1327–1526, Warszawa–Wrocław 2021 (Tomasz Jurek) 214

Rozariusze z polskimi glosami, red. Ewa Deptuchowa, oprac. Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Kraków 2020 (Dorota Masłej) 216

Regesty listin uložených v Horním Slezsku, svazek 4: 1476–1500. Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku, t. 4: 1476–1500, oprac. zespół pod red. Antoniego Barciaka i Karela Müllera, Opava–Opole–Katowice 2021 (Maciej Woźny) 220

Alicja Bielak, Marek Bebak, Słowo, obraz i dźwięk w „Graduale de sanctis” ze zbiorów krakowskich karmelitów, Kraków 2022 (Dominika Grabiec) 221

Zapiski krytyczne/Critical notes

Katalog pečetí Archivu města Brna, t. 1, cz. 1: 1208–1348, cz. 2: 1350–1410, oprac. Jana Čermáková, Karel Maráz, 
Jindra Pavelková, Miroslav Svoboda, Brno 2021 (M.H.) 227

Paweł Stróżyk, Herb państwa polskiego. Orzeł Biały na przestrzeni wieków, Poznań 2021 (Sz.B.) 227

Słownik historyczno-geograficzny województwa podlaskiego w średniowieczu, z. 1: A–Bojanka, oprac. Andrzej Buczyło,
Tomasz Jaszczołt, współpr. archeologiczna Magdalena Bis, Wojciech Bis, Warszawa 2021 (E.K.) 228

Serena Ammirati, New Manuscript Evidence for the Transmission of the Theodosian Code, „Studi Medievali”, terza serie, 63, 2022, z. 2, s. 617–639 (J.P.-P.) 228

Geoffrey Greatrex, Procopius of Caesarea: “The Persian Wars”. A Historical Commentary, Cambridge 2022 (J.P.-P.) 229

Hélène Sirantoine, Cartularization and Genre Boundaries: Reflection on the Nondiplomatic Material of the Toledan Cartularies (End of the Twelfth to the Fourteenth Century), „Speculum”, 98, 2023, nr 1, s. 165–212 (T.W.) 229

Jagna Rita Sobel, Sceny biblijne na średniowiecznych pieczęciach śląskich proboszczów, ABMK, 118, 2022, s. 413–438
(M.A.K.) 230

Opavští Přemyslovci v dějinách a kultuře. Opawscy Przemyślidzi w dziejach i kulturze, red. Bogusław Czechowicz,
Ilona Matejko-Peterka, Bogdan Kloch, Jerzy Sperka, Opava–Katowice 2022 (B.Cz.) 230

Das zweite Kolberger Stadtbuch 1373–1436, wyd. Dietrich W. Poeck, Wien–Köln–Weimar 2021 (A.K.) 231

Księga rentowa przedmieść Starego Miasta Elbląga z lat 1374–1430. Księga czynszowa Starego Miasta Elbląga z 1403 roku, wyd. Cezary Kardasz, przy współpracy Romana Czai, Toruń 2022 (A.K.) 232

Ordinationum Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1426–1523). Ex Libris Formatarum Camerae Apostolicae collecta. Klerikusszentelések a Római Kúriában a Magyar Szent Korona országaiból (1426–1523). Az Apostoli Kamara Libri Formatarum bejegyzései, wyd. Tamás Fedeles, Budapest–Roma 2021 (M.D.K.) 233

Andrzej Buczyło, Tomasz Jaszczołt, Dokumenty miasta Ciechanowca do początku XIX wieku, tłum. dok. z jęz. łacińskiego Rafał Górny, Ciechanowiec–Warszawa 2022 (M.P.-Z.) 233

Lucie Mazalová, Michał Rzepiela, Were “Bohemus” and “haereticus” used as synonymous designations?, „Polonica”, 42, 2022, s. 133–151 (A.P.) 234

Tadeusz Wojciech Lange, Wokół tajemniczego dokumentu Jana z Cardony (Archiwum Państwowe w Poznaniu), „Przegląd Archiwalno-Historyczny”, 9, 2022, s. 241–261 (A.Z.) 234

Sfragistyka w warsztacie badawczym historyka dziejów najnowszych, red. Rafał Kościański, Edward Skibiński, Paweł Stróżyk, Poznań–Warszawa 2022 (J.J.) 234

Marcin Smoczyński, Walczmy o usprawnienie administracji! Komisje dla usprawnienia administracji publicznej i ich rola w racjonalizacji polskiej biurowości do roku 1956, Toruń 2023 (J.J.) 235

Czterej pancerni i pies. Wokół fenomenu kulturowego, red. Marcin Hlebionek, Rafał Moczkodan, Toruń 2022 (K.B.) 236

In memoriam

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności