Zgłoszenia do Nagrody im. S.K. Kuczyńskiego (edycja 2024)

Do końca czerwca 2024 r. przyjmowane są zgłoszenia do Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana K. Kuczyńskiego przyznawanej corocznie za polskie monografie z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za edycje źródłowe dotyczące czasów od średniowiecza do XX wieku. Jest to XIII edycja konkursu, w której oceniane będą książki wydane w 2023 r. Zgodnie z regulaminem zgłoszeń dokonywać mogą wszyscy samodzielni pracownicy naukowi. Nagroda ma charakter finansowy i fundowana jest przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Zgłoszenia (opatrzone uzasadnieniem) można przesyłać na adres mailowy redakcji: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Regulamin dostępny jest tutaj.