Studia Źródłoznawcze, t. LVI (2018)

p007 0 00 01Spis treści


p007 0 00 01Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego — regulamin

p007 0 00 01Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za 2017 r.

90. urodziny Profesora Janusza Bieniaka

p007 0 00 01Anna SUPRUNIUK, Jan WRONISZEWSKI – Laudacja Jubilata

 

p007 0 00 01Zenon PIECH – Profesor Janusz Bieniak i nauki pomocnicze historii


p007 0 00 01Bibliografia prac Profesora Janusza Bieniaka za lata 1997–2016,
oprac. Andrzej BUCZYŁOp007 0 00 01Anna SUPRUNIUK – Mistrz, czyli jubileusz 90. urodzin
Profesora Janusza Bieniaka

 


Rozprawy

p007 0 00 01Hanna RAJFURA – Warsztat pisarski Jana Długosza
w świetle „Żywotu św. Stanisława”p007 0 00 01Ewa KOBYLIŃSKA – O lekarzu królewskim Macieju z Błonia i jego zapiskach biograficzno-historycznych


p007 0 00 01Ewa ZIELIŃSKA – „Entretiens” Stanisława Augusta z ambasadorem rosyjskim Ottonem Magnusem von Stackelbergiem i „Mémoires” ostatniego króla Rzeczypospolitej


Materiały

p007 0 00 01Adam SZWEDA, Sobiesław SZYBKOWSKI – Kilka słów o pieczęci biskupa włocławskiego Jana Pelli z Niewiesza przy dokumencie pokoju mełneńskiego z 1422 r.

 

p007 0 00 01Ewa KOZACZKIEWICZ – Trzy pieczęcie Jana Długosza

 

p007 0 00 01Agnieszka PAWŁOWSKA-KUBIK – „Śmierć Stefana Jegomości króla polskiego w Grodnie 12 Decembra Anno Domini 1586 (Prawdziwa sprawa o chorobie i śmierci nieboszczyka Stefana Batorego króla polskiego)” – źródło do losów Stefana Batorego i historii medycyny

 

 

p007 0 00 01Jakub ROGULSKI – Genealogia rodu Sanguszków księcia Symeona Samuela Sanguszki

Artykuły recenzyjne i recenzje
 

p007 0 00 01Uwagi o katalogu zachodnioeuropejskich rękopisów Rosyjskiej Biblioteki Państwowej w Moskwie (Krzysztof Bracha)

 

p007 0 00 01Nowe badania nad życiem i twórczością Jana Długosza. Osiągnięcia i potrzeby (Hanna Rajfura)

 

p007 0 00 01Recenzje


p007 0 00 01Zapiski krytyczne


p007 0 00 01Kronika

 

p007 0 00 01Spis skrótów


p007 0 00 01Wymogi redakcyjne i instrukcja dla Autorów „Studiów Źródłoznawczych”