22 listopada 2012 r. odbyło się posiedzenie jury nagrody Studiów Źródłoznawczych im. Prof. Stefana K. Kuczyńskiego za polskie książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za książkowe edycje źródłowe z zakresu średniowiecza i okresu nowożytnego do końca XVIII w.

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:
I NAGRODA - Tomasz Gałuszka OP,
Tomasza z Akwinu Lectura Super Matheum Cap. I-II. Studium historyczno-krytyczne i edycja tekstu, Kraków 2011;
II NAGRODA - Anna Łosowska,
Pennae investivi Praemisliae. Notariusze kancelarii kościelnych, pisarze sądów oraz urzędów świeckich w XV i na początku XVI wieku, Przemyśl 2011;
III NAGRODA - Paweł Stróżyk,
Źródła ikonograficzne w badaniu źródłoznawczym na przykładzie drzwi gnieźnieńskich, Poznań 2011;
IV NAGRODA -
Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku, red. Antoni Barciak, Karel Mueller, t. 2 (1401-1450), Opava-Opole-Katowice 2011.

Jury zdecydowało też, że w następnej edycji ulegnie rozszerzeniu zakres chronologiczny konkursu, a ponadto przyznawać się będzie nagrody w dwóch kategoriach: monografie oraz edycje źródłowe.