Recenzenci wewnętrzni t. 57 (2019):

Anna Adamska, Utrecht
Marceli Antoniewicz, Częstochowa
Wiesław Caban, Kielce
Bożena Czwojdrak, Katowice
Tomasz Gałuszka, Kraków
Sławomir Gawlas, Warszawa
Miroslav Glejtek, Nitra
Artur Górak, Lublin
Ryszard Grzesik, Poznań
Tomasz Jurek, Poznań
Paweł Klint, Wrocław
Urszula Kosińska, Warszawa
Mariusz Leńczuk, Kraków
Mieczysław Mejor, Warszawa
Roman Michałowski, Warszawa
Piotr Pokora, Poznań
Jacek Soszyński, Warszawa
Paweł Stróżyk, Poznań
Alaksiej Šałanda, Mińsk
Alicja Szulc, Poznań
Sobiesław Szybkowski, Gdańsk
Wojciech Świeboda, Kraków
Georg Vogeler, Graz
Szymon Wieczorek, Rzeszów
Marek Wójcik, Wrocław
Maciej Zdanek, Kraków