Lista recenzentów „Studiów Źródłoznawczych”

1. dr hab. Marek Adamczewski (prof. UŁ, Łódź)
2. prof. dr hab. Daniel Bagi (University of Pecs)
3. prof. Antoni Barciak (UŚ, Katowice)
4. prof. Grzegorz Błaszczyk (UAM, Poznań)
5. dr hab. Marian Chachaj (prof. UMCS, Lublin)
6. dr hab. Wojciech Drelicharz (UJ, Kraków)
7. dr Hieronim Grala (UW, Warszawa)
8. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz (prof. IBL PAN, Warszawa)
9. dr Aleksandr Hrusza (Mińsk, Białoruś)
10. prof. dr hab. Wojciech Iwańczak (UJK, Kielce)
11. dr hab. Andrzej Janeczek (prof. IAIE PAN, Warszawa)
12. dr hab.  Grażyna Jurkowlaniec (UW, Warszawa)
13. dr Dariusz Karczewski (UKW, Bydgoszcz)
14. dr hab. Paweł Kras (prof. KUL, Lublin)
15. dr hab. Krzysztof Kaczmarek (prof. UAM, Poznań)
16. dr hab. Krzysztof Kopiński (UMK, Toruń)
17. dr hab. Lidia Korczak (UJ, Kraków)
18. dr hab. Henryk Lulewicz (UPH, Siedlce)
19. dr Andrzej Marzec (UJ, Kraków)
20. dr hab. Wojciech Mrozowicz (UWr, Wrocław)
21. dr Przemysław Mrozowski (Zamek Królewski, Warszawa)
22. dr Jakub Morawiec (UŚ, Katowice)
23. dr hab. Piotr Oliński (UMK, Toruń)
24. prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (UJ, Kraków)
25. prof. dr Rimvydas Petrauskas (Uniwersytet w Wilnie)
26. dr hab. Andrzej Pleszczyński (prof. UMCS, Lublin)
27. dr Piotr Rabiej (UJ, Kraków)
28. dr hab. Dariusz A. Sikorski (UAM, Poznań)
29. dr hab. Anna Sochacka (prof. UMCS, Lublin)
30. prof. dr hab. Jerzy Sperka (UŚ, Katowice)
31. dr hab. Sobiesław Szybkowski (prof. UG, Gdańsk)
32. prof. Jan Szymczak (UŁ, Łódź)
33. dr Michał Tomaszek (UMCS, Lublin)
34. prof. dr Martin Wihoda (Masaryk University, Brno)
35. dr hab. Przemysław Wiszewski (prof. UWr, Wrocław)
36. dr Rafał Wójcik (UAM, Poznań)
37. dr hab. Michał Zwierzykowski (UAM, Poznań)