Studia Źródłoznawcze, t. LIV (2016)

p007 0 00 01Spis treści


p007 0 00 01Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego — regulamin

p007 0 00 01Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za 2015 r.

Rozprawy

p007 0 00 01Miłosz SOSNOWSKI — Miejsce powstania i historia pasjonału theol. lat. oct. 162 ze zbiorów Biblioteki Państwowej w Berlinie

p007 0 00 01Elżbieta DĄBROWSKA — Nieznane groby średniowiecznych duchownych z kolegiaty pw. św. św. Piotra i Pawła w Kruszwicy

p007 0 00 01Maria CYBULSKA, Ewa ORLIŃSKA-MIANOWSKA — Fragmenty dwóch tkanin z depozytu Muzeum Narodowego w Warszawie znalezionych w kolegiacie w Kruszwicy w 1960 roku

p007 0 00 01Marek A. JANICKI — Romańskie napisy haftowane na jedwabnych pasmach z grobu nr 24 w kolegiacie w Kruszwicy


p007 0 00 01Tomasz JUREK — Średniowieczny katalog biskupów poznańskich w Roczniku lubińskim ukryty


p007 0 00 01Jakub TUREK — Sigillum provincialatus cum Beata Maria Virgine. Studium pieczęci polskich prowincjałów dominikańskich z XIV i XV wieku

p007 0 00 01Bohdan KAŇÁK — Die Handschrift des Stadtschreibers Heinrich Polan als Beispiel der Verwendung der neugotischen Schrift in der Kanzlei der mährischen Stadt Olmütz

p007 0 00 01Dariusz OPALIŃSKI — Dawne kolejowe rozkłady jazdy i ich przydatność w badaniach historycznych

Materiały

p007 0 00 01Tomasz ZWIĄZEK — Rewizja komór celnych i stacji mytniczych województwa kaliskiego z 1571 r. Edycja Aktu rewizorów ziemskich

Stan badań

p007 0 00 01Jiří ROHÁČEK — Wherefore Art Thou? On the History, State and Prospects of Czech Epigraphy

Dyskusje

p007 0 00 01Marek ADAMCZEWSKI — W sprawie edycji zbiorów pieczęci i opisu wyobrażeń napieczętnych

Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Recenzje


p007 0 00 01Zapiski krytyczne


Listy do Redakcji

p007 0 00 01
Waldemar Chorążyczewski — Odpowiedź na recenzję Pani Doktor Grażyny Rutkowskiej

p007 0 00 01
Wojciech Krawczuk — Odpowiedź na recenzję Pani Doktor Grażyny Rutkowskiejp007 0 00 01Spis skrótów


p007 0 00 01Wymogi redakcyjne i instrukcja dla Autorów „Studiów Źródłoznawczych”