Nagroda im. S.K. Kuczyńskiego. Edycja 2023 – etap I

Zakończył się I etap Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana K. Kuczyńskiego przyznawanej za polskie książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za książkowe edycje źródłowe dotyczące czasów od średniowiecza do XX w. Jest to XII edycja konkursu, w której oceniane są książki wydane w 2022 r.

Do II etapu przeszły następujące publikacje (kolejność alfabetyczna):

Opracowania z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii

Piotr Oliński, Pogoda i klimat regionów południowobałtyckich od końca XIV do początków XVI w. w źródłach narracyjnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2022, ss. 299

Jakub Rogulski, „Insignia ducalis splendoris”. Splendor rodziny książąt Sanguszków i środki jego manifestacji od XV do XVIII wieku, Monografie Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, t. 5, Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, Kraków 2022, ss. 462

Tomasz Związek, Krajobrazy szesnastowiecznej Polski. Las – ziemia – woda – ruda darniowa. Powiat kaliski i Wielkopolska w tle, Instytut Historii PAN, Warszawa 2022, ss. 282

Edycje źródłowe i pomoce naukowe

Acta Nuntiaturae Polonae, t. 54: Ioannes Andreas Archetti (1776–1784), vol. 2: 11 VII 1776 – 30 XII 1776, edidit Paulus Zając OMI, Academia Scientiarum et Litterarum Polona, sumptibus Fundationis Lanckoroński, Cracoviae 2022, ss. 823

„Album studiosorum” Pedagogium Książęcego w Szczecinie (1576–1666), wyd. Agnieszka Borysowska, Michał Gierke, Książnica Pomorska, Szczecin 2022, ss. 452

Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. XVI-wieczny przekład Koranu na język polski. Wydanie krytyczne zabytku polskiej kultury narodowej, red. nauk. Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, t. 1–3 (t. 1: Komentarz filologiczno-historyczny, t. 2: Faksymile, t. 3: Transliteracja), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2022, ss. 612+486+1036

Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu nastąpi w początkach grudnia 2023 r. podczas zebrania Jury Nagrody: Rady Redakcyjnej i Komitetu Redakcyjnego „Studiów Źródłoznawczych”.