Studia Źródłoznawcze, t. LIX (2021)

p007 0 00 01Spis treścip007 0 00 01Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za 2020 r.

Rozprawy

p007 0 00 01Tomasz GAŁUSZKA OPFragment „zaginionej kroniki dominikańskiej” w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Petersburgup007 0 00 01Tomasz KAŁUSKIŚredniowieczne pieczęcie konwentu z klasztoru cysterskiego w Lubiążu – chronologia, ikonografia i kwestia autorstwa typariuszyp007 0 00 01Marek L. WÓJCIKŚląska pieczęć Jana Hinczy z Rogowa z 1435 r. Przyczynek do dziejów herbu Działosza


p007 0 00 01Marcin HLEBIONEKNieznana pieczęć królowej Barbary Zapolyi na tle sfragistyki małżonek królów polskich z dynastii Jagiellonów 

 

p007 0 00 01Wojciech KORDYZONO polskim wydaniu „Liberum Arbitrium” Francesca Negriego i „zagranicznej” pochwale polskich pisarzy reformacyjnych

  

 Materiały

p007 0 00 01Krzysztof KWIATKOWSKIOryginalne fragmenty kroniki Wiganda von Marburg – opis źródłoznawczy, nowa edycja i polskie tłumaczenie

  

p007 0 00 01Adam KOZAKPiętnastowieczne listy kandydatów do święceń z archidiecezji gnieźnieńskiej

 

p007 0 00 01Anna SALINARachunki księcia płockiego Władysława I z lat 1434–1437. Edycja źródła z odpisu ks. Władysława Mąkowskiego

 

Miscellanea 

p007 0 00 01Antoni GĄSIOROWSKISiedemdziesiąt pięć lat serii II „Pomników dziejowych Polski” 

 

p007 0 00 01Piotr POKORATłok pieczęci konwentu cystersów z Wągrowca z 1746 r. – nowy nabytek Archiwum Państwowego w Poznaniu. Komunikat

 

p007 0 00 01Recenzje


p007 0 00 01Zapiski krytyczne

 

Kronika

p007 0 00 01Sprawozdanie z prac Zespołu Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk w latach 2014–2019 (Zenon Piech) 

p007 0 00 01Spis skrótów


p007 0 00 01Wymogi redakcyjne i instrukcja dla Autorów „Studiów Źródłoznawczych”