Skład redakcji

Redaktorzy naczelni:
    prof. Maria Koczerska
    prof. Andrzej Rachuba

Członkowie redakcji:
    dr hab. prof. IH PAN Zbigniew Dalewski
    dr hab. Marcin Hlebionek
    dr hab. prof. IH PAN Marek D. Kowalski
    dr hab. prof. IH PAN Marek Słoń
    dr hab. Maria Starnawska
    dr hab. Piotr Węcowski

Sekretarz redakcji*:
    mgr Marta Piber-Zbieranowska

Asystent redakcji:
    dr Rafał Rutkowski

Redaktor językowa:
    mgr Grażyna Raj

„Studia Źródłoznawcze” są wydawane przez Instytut Historii PAN od 1957 r. Wydawnictwo to zostało założone przez środowisko mediewistów poznańskich i warszawskich, i przez szereg lat było redagowane w Poznaniu i Warszawie. W skład pierwszego komitetu redakcyjnego weszli Aleksander Gieysztor, Gerard Labuda i Brygida Kürbis jako sekretarz, która od t. 2 (1958) stała się członkiem komitetu. Przez wiele lat – od t. 2 (1958) do t. 31 (1987) – sekretarzem komitetu redakcyjnego był Ryszard Walczak (zm. 1989). Podwójny tom 32-33 za 1990 r. był jeszcze przez niego zredagowany, a funkcję zastępcy sekretarza pełniła Danuta Zydorek. Później sekretarzem komitetu redakcyjnego był Tomasz Jasiński (t. 34 za 1993), a następnie Danuta Zydorek (t. 35 za 1994 i t. 36 za 1997).

W 1969 r. (od t. 14) do komitetu redakcyjnego dołączył Ireneusz Ihnatowicz. Tomy 19 i 20 za lata 1974 i 1976 przygotowane zostały przez komitet poszerzony o Emanuela Rostworowskiego. W 1976 r. (od t. 21) wszedł do niego również Ryszard Kiersnowski (do t. 32 z 1990 r.), a w 1990 r. – Maria Koczerska, Stefan K. Kuczyński i Józef Szymański.

Od 2000 r. (t. 37) „Studia Źródłoznawcze” ukazują się w Warszawie. Komitet redakcyjny stworzyli wówczas: Zbigniew Dalewski, Maria Koczerska (redaktor), Stefan. K. Kuczyński (redaktor) i Marek Słoń (sekretarz). W r. 2001 (t. 39) skład komitetu poszerzono o Marię Starnawską, w 2009 r. (t. 47) o Piotra Węcowskiego i Annę Salinę (sekretarza), w 2011 r. (t. 49) o Andrzeja Rachubę (redaktor), w 2012 (t. 50) o Marka D. Kowalskiego. Marta Piber-Zbieranowska - była sekretarzem w r. 2010 (t. 48) i pełni tę rolę obecnie. Asystentem redakcji jest od 2013 r. Rafał Rutkowski.

Obecnie funkcję redaktora naczelnego pełnią wspólnie profesor Maria Koczerska (IH UW) oraz profesor Andrzej Rachuba (IH PAN).

*Sekretarz Redakcji upoważniony jest do podpisywania rachunków z tytułu umowy o dzieło i umowy  zlecenia jako przyjmujący pracę.