Skład redakcji

Redaktorzy naczelni:
    prof. dr hab. Andrzej Rachuba
    dr hab. prof. UW Piotr Węcowski

Członkowie komitetu redakcyjnego:
    dr hab. prof. UMK Marcin Hlebionek
    prof. dr hab. Adrian Jusupović
    dr hab. prof. UJ Marek D. Kowalski
    dr Marta Piber-Zbieranowska
    dr hab. Marek Słoń
    dr hab. prof. UwS Maria Starnawska
    dr hab. Joanna Szady
   

Sekretarz redakcji*:
    dr Hanna Rajfura

Asystent redakcji:
    dr Michał Słomski

Redaktor językowa:
    Grażyna Waluga

„Studia Źródłoznawcze” są wydawane przez Instytut Historii PAN od 1957 r. Wydawnictwo to zostało założone przez środowisko mediewistów poznańskich i warszawskich, i przez szereg lat było redagowane w Poznaniu oraz Warszawie. W skład pierwszego komitetu redakcyjnego weszli Aleksander Gieysztor, Gerard Labuda i Brygida Kürbis jako sekretarz, która od t. 2 (1958) stała się członkiem komitetu. Przez wiele lat – od t. 2 (1958) do t. 31 (1987) – sekretarzem komitetu redakcyjnego był Ryszard Walczak (zm. 1989). Podwójny tom 32–33 za 1990 r. był jeszcze przez niego zredagowany, a funkcję zastępcy sekretarza pełniła Danuta Zydorek. Później sekretarzem komitetu redakcyjnego był Tomasz Jasiński, z Danutą Zydorek jako zastępcą sekretarza (t. 34 za 1993 r.). Podczas prac nad t. 35 (1994) oraz t. 36 (1997) funkcję sekretarza pełniła Danuta Zydorek.

W 1969 r. (od t. 14) do komitetu redakcyjnego dołączył Ireneusz Ihnatowicz. Tomy 19 i 20 za lata 1974 i 1976 przygotowane zostały przez komitet poszerzony o Emanuela Rostworowskiego. W 1976 r. (od t. 21) do komitetu dołączył również Ryszard Kiersnowski (do t. 32 z 1990 r.), a w 1990 r. – Maria Koczerska, Stefan K. Kuczyński i Józef Szymański.

Od 2000 r. (t. 37) „Studia Źródłoznawcze” ukazują się w Warszawie. Komitet redakcyjny stworzyli wówczas: Zbigniew Dalewski, Maria Koczerska (redaktor), Stefan K. Kuczyński (redaktor) i Marek Słoń (sekretarz t. 37–46 za lata 2000–2009). W 2001 r. (t. 39) skład komitetu poszerzono o Marię Starnawską, a w 2009 r. (t. 47) o Piotra Węcowskiego. W latach 2009 i 2011–2012 (t. 47, 49–50) funkcję sekretarza pełniła Anna Salina. W 2011 r. (t. 49) do komitetu redakcyjnego dołączył Andrzej Rachuba (redaktor), w 2012 r. (t. 50) Marek D. Kowalski, a w 2016 r. (t. 54) Marcin Hlebionek. W 2016 r. (t. 54) sekretarzem był Jacek Adamczyk. W latach 2010 (t. 48), 2013–2015 i 2017–2019 (t. 51–53, 55–57) funkcję tę pełniła Marta Piber-Zbieranowska, która od 2020 r. (t. 58) jest członkiem komitetu redakcyjnego. W latach 2013–2022 (t. 51–60) asystentem redakcji był Rafał Rutkowski. Od 2020 r. (t. 58) funkcję drugiego redaktora naczelnego (w miejsce Marii Koczerskiej) pełni Piotr Węcowski, a sekretarzem komitetu redakcyjnego jest Hanna Rajfura. W 2021 r. (t. 59) do komitetu redakcyjnego dołączyła Joanna Szady, w 2024 r. (t. 62) zaś – Adrian Jusupović. Od tego roku funkcję asystenta redakcji pełni Michał Słomski.

Obecnie funkcję redaktora naczelnego pełnią wspólnie prof. dr hab. Andrzej Rachuba (IH PAN) oraz dr hab., prof. UW Piotr Węcowski (WH UW).

* Sekretarz redakcji upoważniony jest do podpisywania rachunków z tytułu umowy o dzieło i umowy-zlecenia jako przyjmujący pracę.