Skład redakcji

Redaktorzy naczelni:
    prof. Andrzej Rachuba
    dr hab. Piotr Węcowski

Członkowie redakcji:
    dr hab. prof. IH PAN Zbigniew Dalewski
    dr hab. Marcin Hlebionek
    dr hab. prof. IH PAN Marek D. Kowalski
    dr hab. prof. IH PAN Marek Słoń
    dr hab. Maria Starnawska
   

Sekretarz redakcji*:
    mgr Marta Piber-Zbieranowska

Asystent redakcji:
    dr Rafał Rutkowski

Redaktor językowa:
    mgr Grażyna Raj

„Studia Źródłoznawcze” są wydawane przez Instytut Historii PAN od 1957 r. Wydawnictwo to zostało założone przez środowisko mediewistów poznańskich i warszawskich, i przez szereg lat było redagowane w Poznaniu i Warszawie. W skład pierwszego komitetu redakcyjnego weszli Aleksander Gieysztor, Gerard Labuda i Brygida Kürbis jako sekretarz, która od t. 2 (1958) stała się członkiem komitetu. Przez wiele lat – od t. 2 (1958) do t. 31 (1987) – sekretarzem komitetu redakcyjnego był Ryszard Walczak (zm. 1989). Podwójny tom 32-33 za 1990 r. był jeszcze przez niego zredagowany, a funkcję zastępcy sekretarza pełniła Danuta Zydorek. Później sekretarzem komitetu redakcyjnego był Tomasz Jasiński (t. 34 za 1993), a następnie Danuta Zydorek (t. 35 za 1994 i t. 36 za 1997).

W 1969 r. (od t. 14) do komitetu redakcyjnego dołączył Ireneusz Ihnatowicz. Tomy 19 i 20 za lata 1974 i 1976 przygotowane zostały przez komitet poszerzony o Emanuela Rostworowskiego. W 1976 r. (od t. 21) wszedł do niego również Ryszard Kiersnowski (do t. 32 z 1990 r.), a w 1990 r. – Maria Koczerska, Stefan K. Kuczyński i Józef Szymański.

Od 2000 r. (t. 37) „Studia Źródłoznawcze” ukazują się w Warszawie. Komitet redakcyjny stworzyli wówczas: Zbigniew Dalewski, Maria Koczerska (redaktor), Stefan. K. Kuczyński (redaktor) i Marek Słoń (sekretarz). W r. 2001 (t. 39) skład komitetu poszerzono o Marię Starnawską, w 2009 r. (t. 47) o Piotra Węcowskiego i Annę Salinę (sekretarza), w 2011 r. (t. 49) o Andrzeja Rachubę (redaktor), w 2012 (t. 50) o Marka D. Kowalskiego. Marta Piber-Zbieranowska - była sekretarzem w r. 2010 (t. 48) i pełni tę rolę obecnie. Asystentem redakcji jest od 2013 r. Rafał Rutkowski.

Obecnie funkcję redaktora naczelnego pełnią wspólnie doktor habilitowany Piotr Węcowski (IH UW) oraz profesor Andrzej Rachuba (IH PAN).

*Sekretarz Redakcji upoważniony jest do podpisywania rachunków z tytułu umowy o dzieło i umowy  zlecenia jako przyjmujący pracę.