Studia Źródłoznawcze, t. LV (2017)

p007 0 00 01Spis treści


p007 0 00 01Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego — regulamin

p007 0 00 01Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za 2015 r.

Rozprawy

p007 0 00 01Robert KASPERSKI – Kilka uwag o dwóch opowieściach o zwycięstwie Longobardów nad Herulami (Paweł Diakon, „Historia Langobardorum”, I, 20 i Prokopiusz z Cezarei, „De Bellis”, VI, 14)

p007 0 00 01Paweł ŻMUDZKI – Wędka króla Rusinów (Gall Anonim, ks. 1, rozdz. 7)


p007 0 00 01Radosław KOTECKI – Aleksander z Malonne – persona mixta. Wojowniczy biskup na krańcach chrześcijańskiego świata i jego kronikarski portret

p007 0 00 01Miłosz SOSNOWSKI – Nowe świadectwa rękopiśmienne „Żywota drugiego św. Wojciecha” w benedyktyńskim klasztorze w Rajhradzie na Morawach


p007 0 00 01Szymon WIECZOREK – Piętnastowieczny rękopis „Vita sancti Adalberti prior” ze zbiorów biblioteki klasztornej w Herzogenburgu (z aneksem w sprawie niektórych lekcji kodeksu Klosterneuberg, Stiftsbibliothek 707)


p007 0 00 01Jacek SOSZYŃSKI – Glossa biblijna jako problem badawczy


p007 0 00 01Jarosław SZYMAŃSKI – Znaczenie tytulatury książąt brzeskich w świetle kopiarza „Codex Vindobonensis Palatinus” 5105

p007 0 00 01Krzysztof OŻÓG – Kontakty personalne i instytucjonalne Jana Długosza z krakowskim środowiskiem uniwersyteckim. Uwagi o stanie i perspektywach badań


p007 0 00 01
Maciej MATWIJÓWTradycja rękopiśmienna „Rokoszu gliniańskiego” w XVII–XVIII w.


p007 0 00 01
Robert T. TOMCZAKGraficzna teza akademicka Andrzeja Kuropatnickiego


Materiały

p007 0 00 01Mariusz LEŃCZUK – Dwa staropolskie zaklęcia z XV w.

 

Dyskusje

p007 0 00 01Antoni GĄSIOROWSKI – Rewizja wydania Aktu rewizji kaliskich komór celnych z 1571 r. Na marginesie publikacji pt. Rewizja komór celnych i stacji mytniczych województwa kaliskiego z 1571 r. Edycja „Aktu rewizorów ziemskich”, wyd. Tomasz Związek, St. Źródł., 54, 2016, s. 129–149

Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Recenzje


p007 0 00 01Zapiski krytyczne


p007 0 00 01Kronika


Listy do Redakcji

p007 0 00 01
Grażyna Rutkowska, Odpowiedź na „Odpowiedź” na moją recenzję opublikowaną w t. 54 „Studiów Źródłoznawczych”

 

Nekrolog

p007 0 00 01
Profesor Andrzej Tomczak (1922–2017) (Janusz Tandecki)p007 0 00 01Spis skrótów


p007 0 00 01Wymogi redakcyjne i instrukcja dla Autorów „Studiów Źródłoznawczych”