Rada Redakcyjna

dr Andrzej Biernat

prof. Marie Bláhová (Praha)

prof. Tomasz Jasiński

prof. Tomasz Jurek

prof. Eduard Mühle

prof. dr Rimvydas Petrauskas (Wilno)

dr hab. prof. UJ Zenon Piech

dr hab., prof. UMCS Krzysztof Skupieński

dr hab., prof. IH PAN Bogumił Szady

prof. Alicja Szymczak

prof. Janusz Tandecki

prof. Jan Tęgowski

dr hab., prof. UMK Jan Wroniszewski

prof. Zofia Zielińska